Kursusmodulet


Kursusmodulet henvender sig til erhvervsskoler, som udbyder AMU og/eller IDV-kurser. Formålet med kursusmodulet er at skabe forbindelse mellem skolens hjemmeside og efteruddannelse.dk mv. Det giver bl.a. mulighed for at:  • Automatisk import af holdoplysninger fra efteruddannelse.dk

  • Automatisk import af kursusoplysninger fra uddannelsesadministrationen.dk

  • Inddeling af aktiviteter i kategorier

  • Visning og sortering af kategorier og hold efter en række standardskabeloner eller opbygning af egne skabeloner

  • Mulighed for registrering af egne IDV-kurser

  • Import af IDV-kurser fra LUDUS


Interesseret? Kontakt os for en nøjere drøftelse af mulighederne i kursusmodulet.