Spørgsmål & Svar


Kan jeg tilmelde mig Nyhedsbrev? 
Ja, klik her og udfyld felterne.

Selv om vi ikke udbyder dette kursus, bliver det stadig vist på hjemmesiden?
1) Tjek først, om kurset evt. stadig er aktivt og planlagt som fremtidigt kursus i Easy.
2) Måske er evt. tilmeldingsdato lagt ude i fremtiden ved endnu ikke planlagte kurser. Tjek derfor om evt. tilmeldingsfrist er sat korrekt i Easy.
3) Det kan ligeledes skyldes, at der er sat flueben i 'Vises offline, når der ikke er fremtidige kurser'.

Jeg har oprettet kursus i Easy, men kan ikke finde det på administrationssiden under 'Ukendte aktivitetsnavne i Easy'?
1) Tjek først, om kurset har en periode, der ligger før dags dato.
2) Sørg for, at tilmeldingsdatoen ligger før dags dato.
3) Tjek, om aktiviteten er defineret som AMU-kursus, åbent værksted, IDV eller AUUD.
4) Tjek også, om kurset evt. stadig er aktivt og planlagt som fremtidigt kursus i Easy.
5) Det kan også skyldes, at evt. tilmeldingsdato ligger ude i fremtiden ved endnu ikke planlagte kurser. Tjek derfor om evt. tilmeldingsfrist er sat korrekt i Easy.

Kurset bliver vist, men jeg kan ikke tilmelde mig?
1) Hvis status indeholder tekst og ikke tilmeldingslink, har skolen valgt, at man til den omfattede kursustype (f.eks. alle IDV-kurser) ikke skal tilmelde sig online. Det gælder altså kursustypen – ikke det enkelte kursus. Ønsker du dette ændret, skal du kontakte os. Så klarer vi det hurtigt for jer.
2) Tjek også, om det skyldes, at kurset ikke har fremtidige hold.
3) Årsagen kan ligeledes være, at holdet er optaget, og der simpelthen ikke er flere pladser.

Hvad kan jeg med fanebladet "Kategorier"?
Med fanebladet "Kategorier" publiceres de hold, I har oprettet i EASY-A. Du kan her selv oprette kategorier og underkategorier.

Hvordan slås hold sammen? 
I Kursusmodulet bliver alle EASY-A hold med samme udbudsnavn slået sammen som ét kursus. Det betyder, at har I eksempelvis tre EASY-A hold med udbudsnavnet "Arbejdsmiljø", bliver de samlet til ét kursus med tre afholdelsesdatoer. 

Hvad kan jeg redigere? 
Når du har kategoriseret et fag, kan du vælge, om faget skal være synligt på jeres hjemmeside. Du kan ligeledes tilføje en supplerende tekst. Brug ”Overordnet- og Underordnet beskrivelse” for at styre, hvilken tekst der kommer før og efter fag og fagbeskrivelser. Kursusmodulet henter automatisk den standardtekst, der er oprettet i indstillinger, ligesom det viser kontaktpersoner. 

Hvordan tilknytter jeg en samarbejdsaftale?
Kan I selv ikke afholde undervisningen, og er der indgået samarbejdsaftale, kan du tilknytte denne samt aktuel periode for samarbejdet. Systemet indsætter på jeres hjemmeside automatisk et link til den skole, I har samarbejdsaftale med og samtidig til deres kursusudbud via EfterUddannelse.dk.
Under fanebladet "Indstillinger" kan du angive en standardtekst, der vises på alle de hold, der er samarbejdsaftaler omkring. 

Hvad betyder flagene? 
Et rødt fag betyder, at der ikke er nogen fremtidige hold med faget tilknyttet. 
Et gult flag betyder, at der ikke har været hold med faget tilknyttet i indeværende kalenderår. 

NB! For at leve op til Undervisningsministeriet bør der ikke være gule flag ved udgangen af et kalenderår. 

Hvor hentes fagene fra? 
Fagene hentes fra Udbudsgodkendelserne, som er udsendt via Undervisningsministeriets Uddannelsesmodel (UMO) til EASY-A. 
Et fag vises kun som klar til kategorisering, hvis I ikke har flere fremtidige fag.

Hvordan viser jeg udbudsgodkendelser på vores hjemmeside?
Med fanebladet "Udbudsgodkendelser" kan I publicere de fag, I er godkendt til, men som ikke har hold i EASY-A. På den måde kan I let leve op til Undervisningsministeriets annonceringsforpligtelser. 

Modulet "Udbudsgodkendelser" fungerer ligesom "Kategorier". Dog kan nye kategorier kun oprettes i Kategori-modulet. Derfor skal du trække et fag fra højresiden til venstresiden. 

I fanebladet "Indstilling" finder du tre links til rapporter, der henter skolens udbudsgodkendelser og udlån. Disse links er beregnet til blive lagt ind på jeres egen hjemmeside. Derfor kan du åbne dem og kopiere adressen fra din browser og indsætte det valgte link et passende sted på jeres hjemmeside. 

Du kan også bruge Kursusmodulets menufunktion til at oprette links. Følg trinene her: 

1. Åben det link, du vil vise i menuen. Eksempelvis "Udlånte godkendelser"

2. Kopier webadressen http://kursusmodul.ef.dk/**/godkendelser/udlaante

3. Gå til kategorier og lav en ny underkategori direkte under kategorier. Kald eksempelvis kategorien "Udlånte godkendelser"
4. Sæt flueben ved "Omstil til anden URL" og indsæt adressen. Eksempelvis http://kursusmodul.ef.dk/ef/godkendelser/udlaant

Nu har du et nyt menupunkt, der peger direkte til rapporten over udlånte godkendelser. 

Samme hold flere steder i menu'en? 
Kopier navnet fra først hold(Aktivitet), derefter oprettet du en ny Aktivitet, et nyt sted i menuen, og indsætter samme navn i navne feltet.
Klik herefter på Gem, og genindlæs siden(F5).

Support

Har du behov for support,
er du meget velkommen
til at kontakte os
på 70 20 80 77
eller kontakt@ed.dk.

Vi er her mandag-torsdag
9-16 og fredag 9-15.